Pozadí hry

Odkazy na jednotlivé sekce: Zeď, Za zdí, Písně, příběhy a legendy, Jiní

Noční hlídka
Přísežné bratrstvo Noční hlídky bylo původně ustaveno v souvislosti s Dlouhou zimou. Úkolem řádu bylo bránit Zeď jak od Jiných, tak od Divokých, ale během tísíců let od doby, kdy byla Noční hlídka založena, se již na část z tohoto poslání zapomnělo, spolu s tím, jak se zapomínalo na hrůzy zpoza Zdi během dlouhého léta. Členům hlídky se říká „Černí bratři,“ neboť všichni nosí hrubě tkané černé šaty. Vzdali se svých jmen, rodů i erbů. V písni se o nich zpívá jako o „černých rytířích Zdi.“
Za vlády Roberta Baratheona se noční hlídky smrskla pod tisícovku mužů; a jen třetina z nich je bojeschopná. Zatímco Divocí, kteří projdou na jih od zdi jsou zabíjeni na potkání, Průzkumníci Noční hlídky se utkávají s Divokými na sever od Zdi.
V časech dávno minulých byla Noční hlídka čestným stavem, a v celých Sedmi královstvích byli černí bratři vítanými hosty. Za své staré slávy bránili zemi před nočními můrami každého člověka, ztělesněnými převážně Jinými. Ale ty dny už vybledly v pouhé vzpomínky, a Jiní jsou už jen babskými povídačkami; dnes už jsou černí bratři vnímáni téměř jako žebráci, a v jejich řadách lze nalézt ty nejubožejší z lidské společnosti. Většinu Noční hlídky tvoří zločinci a ztracené existence všech možných druhů, už od 17ti let věku. Rolníci, dlužníci, pytláci, násilníci, zloději a pancharti jsou ti, kdož tvoří řady pověřených obranou Zdi. Vzácněji se i nižší šlechtic na hony vzdálený nadějím na následnictví rozhodne říci přísahu, nebo tu proslavený rytíř či válečník tráví „důchod“ svých posledních dní. Černí bratři nepohrdnou ani přijmutím sirotků nebo dětí Divokých k výchově, a následnému zasvěcení do černi. Nikdo neočekává, že by tyto děti na sebe vzaly čerň dříve, než dosáhnou dospělosti.
Když na sebe muž vezme přísahu Noční hlídky, což je také známo jako „přijetí černi,“ všechny jeho zločiny jsou prominuty, a je oddělen od své minulosti, ať už v jeho prospěch nebo neprospěch. Přijetí černi je často poslední nadějí zločinců, obzvláště těch odsouzených k smrti. Rodiny i tituly jsou odloženy při skládání přísahy. Relativní vliv a moc, které mohl černý bratr mít před složením přísahy jsou bezvýznamné. Někteří rytíři se ke hlídce přidali po Robertově povstání, když Tywin Lannister nabídl bývalým Targaryjcům (?) možnost přijmout čerň. Panuje tu nepsané pravidlo nemluvit o rodinných vazbách, obzvlášť pokud je současná politická situace napjatá. Kdokoli se může dostat nahoru v meritokracii Noční hlídky nehledě k původu. Jak se říká, „Na zdi muž dostane jen to, co si zaslouží.“
Ačkoli hlavní povinnost mají Bratři na Zdi, některé úkoly je vedou zpět do Sedmi království. Černí bratři mohou putovat na jih pro zásoby a nové rekruty. Mnoho žalářů se vyčistí od zločinců, když jimi projdou bratři Noční hlídky. Ne všichni jdou v tichosti, obzvlášť pokud někteří z takto „zapsaných“ bratří jsou vytaženi z černých cel, kde čekají na popravu. Tito zatvrzelí zločinci jsou vyvlečeni na zeď v okovech, než řeknou přísahu.
Když muž složí přísahu bratra Noční hlídky, je pro něj připravena zvláštní večeře. Přísaha se skládá za západu slunce, před starými nebo novými bohy, záleží na tom, kterým dává černý bratr přednost. Už bylo několik Černých bratrů, kteří byli zproštěni svých slibů, ale takové případy jsou vzácné, a obvykle obsahují intervenci na vysoké úrovni. Jediný další únik ze služby je smrt. U pohřbu bratra Noční hlídky jsou chvalořeči ukončeny slovy: „A nyní skončila jeho hlídka.“
Hlavou Noční hlídky je (Lord Commander), s Maestrem Černého hradu, Lordem Správcem, Prvním stavitelem a Prvním Průzkumníkem, kteří mu slouží coby důstojníci. Nositel titulu (Lord Commander) je zvolen členy Noční hlídky. Jelikož je mnoho černých bratrů negramotných, coby znázornění hlasů pro jednotlivé kandidáty se používají symboly jako mušle, hřebíky a měďáky. Tyto žetony se vhazují do velkých kotlů za závěsy, aby mohl každý bratr volit v soukromí. Vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, aby byli všichni přítomni hlasování, každý bratr může stanovit svého zástupného hlasujícího, aby tento volil za něj. Kandidát musí obdržet alespoň dvě třetiny ze všech hlasů, aby byl jmenován (Lord Commander). Lord Jeor Mormont, známý jako Starý Medvěd, je vůdcem Noční hlídky za vlády Roberta Baratheona; je 997. mužem, který nese tento titul.
Ačkoli jejich počet klesá, někteří v Noční hlídce cítí, že přijde další Dlouhá noc, jako přišla před 8000 lety. Až přijde, vše co bude stát mezi Sedmi královstvími a Jinými bude sběř Noční hlídky.

zpět na začátek

Zeď
Legendy praví, že zeď vystavěl Brandon Stavitel za pomoci Prvních Lidí a legendárními Obry. Věří se, že tato událost proběhla během Dlouhé noci a byla založením Noční hlídky. Ledová zeď se tyčí odhadem do 700 stop (přes 200 m), některé úseky sahají až 800 nebo 900 stop vysoko (240-270m). Základna zdi je značně silnější než vrchol, a stu mužů s krompáči a sekyrami by zabralo rok, než by se prokopali skrz. Na jižní straně zdi sousedící s Černým hradem jsou vydlabána skladiště, aby poskytla chlad obilí, masu a pivu. Vrcholek zdi je dost široký na to, aby po něm mohl jet tucet jezdců bok po boku. Kromě cimbuří, které Černí bratři používají jako kryt jsou na vrcholku i jeřáby a katapulty. Během teplejších měsíců, když teplota vystoupí nad bod mrazu, led Zdi pomalu taje. Říká se, že Zeď roní slzy, když potůčky vody crčí po její tváři. Zdí nevedou žádné skutečné brány, je jen pár tunelů vyřezaných v ledu, uzavřených těžkými železnými pruty sepnutými řetězy.
U Černého hradu většina lidí vystupuje nahoru po dřevěném schodišti u jižní stěny Zdi. Schody jsou ukotveny do Zdi velkými trámy zamrzlými v ledu. Schody zahýbají tam a zpátky, někteří je přirovnávají k opilému blesku. Zásoby a ti, kteří nejsou schopni vylézt po schodech jsou zdviháni na vrchol pomocí železné klece s rumpálem. U jeřábu, který klec zdvíhá je malá bouda, kde se muži z hlídky mohou ohřát.

zpět na začátek

Za zdí
Na sever od Zdi leží děsivý les, Hory Zmrzlého tesáku, a neprozkoumané území Země věčné zimy.

zpět na začátek

Divocí
Za severními hranicemi Sedmi království přebývají Divocí. Sami sebe nazývají Svobodným lidem, žijí v kmenovém společenství a zabývají se lovem a nájezdy. Oslabením Noční hlídky shledali Divocí, že je mnohem snažší buď slézt Zeď nebo přeplout v malých člunech Tulení zátokou, aby mohli plenit Dar a země Umberů.
Ačkoli je Mance Nájezdník zván Králem za Zdí, Divocí žijí v malých společenstvích a jen zřídka se sejde větší skupina. Takovíto králové se pravděpodobně vynoří pouze když Divocí zamýšlí podniknout útok na země na jih ode Zdi. Hlavní vírou na sever ode Zdi je víra ve Staré bohy, ale někteří ze Svobodného lidu uctívají Jiné jako božstva. Aby utěšili tyto chmurné bohy, nechávají Divocí živá zvířata nebo dokonce děti, aby je Jiní našli.

zpět na začátek

Písně, příběhy a legendy
Ačkoli z jihu proniklo mnoho z rytířských příběhů, je hodně mýtů pocházejících ze Severu, mnohé z nich se týkají Brandona Stavitele nebo obrů. Mnoho legend opřádá také Noční hlídku, hlavně nyní zničený hrad Noční pevnost. Říká se, že každý děsivý příběh týkající se Noční hlídky se odehrál na tomto hradě, od vlády Nočního krále, až po Krysího kuchaře, který předložil králi Andalovi koláč ze slaniny a prince.
Divocí si vyprávějí jednu obzvláště pozoruhodnou legendu o Králi za Zdí, Baelovi Bardovi. Říká se, že Bael svedl dceru Lorda Brandona Starka. Tento svazek dal vzniknout bastardovi, který se později stal dědicem Winterfellu. Protože nechtěl bojovat s vlastní krví, byl Bael zabit vlastním bastardem. Rod Starků byl pak proklet za otcovraždu. Příběh pokračuje tím, jak se Baelova milá zavraždila, když uviděla královu hlavu na kopí svého syna. Lord Stark byl pak prý zabit a stažen z kůže Boltony.

zpět na začátek

Jiní

Postavami se zdaleka nejhorší pověstí jsou Jiní. Známí Divokým jako „Studení bohové noci,“ „Bílé stíny“ nebo „Bílí chodci,“ o těchhle záhadných a smrtících bytostech se na jih ode Zdi myslí, že už jsou po tisíce let mrtvé. Legendy vyprávějí, že Jiní líhali s Divými ženami, a ty pak plodily ohavné křížence. Říká se, že Bílí chodci nesnášejí železo, oheň, slunce a všechny živé bytosti s teplou krví v žilách. Příběhy jsou velice morbidní, vypráví o Jiných sedlajících bledé mrtvé koně, lovící panny se smečkami obřích bílých pavouků namísto ohařů.
Konec Jiných je popsán v písni „Noc, která skončila.“ Během Bitvy o Úsvit vyjela Noční hlídka, aby bojovala s Jinými, nakonec je odrazila a ukončila Dlouhou noc. Noční hlídka ale na existenci Jiných víceméně zapomněla, současní Bratři je považují jen za něco ze starých příběhů, které se povídají pro postrašení dětí. Ještě se uvidí, jestli by Noční hlídka byla schopná odrazit soustředěný útok Jiných, kdyby se vrátili do současného světa ze Zemí věčné zimy.

zpět na začátek